Pl. Konstytucji 4, Poniedziałek-piątek: 10:00-20:00, Weekendy: 10:00-15:00

ŻEBY BYŁO BEZPIECZNIEJ!

Ponieważ mamy trudny czas epidemii, dla wspólnego bezpieczeństwa, prosimy o stosowanie się do nowych zasad:

Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Każda osoba przebywająca na terenie Warsztatu Warszawskiego jest zobowiązana do noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos.

Obowiązek dezynfekcji rąk

Każda osoba wchodząc do Warsztatu Warszawskiego jest zobowiązana do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu do Warsztatu.

Ograniczenia liczby osób

Na czas epidemii wprowadzamy limity osób, które mogą jednocześnie przybywać w poszczególnych pomieszczeniach. Łącznie na raz może przebywać do 20 osób.

Wszystkie zmiany w funkcjonowaniu Warsztatu w czasie epidemii:

 
 • Każda osoba przebywająca w Warsztacie musi mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.
 • Zaraz po wejściu do Warsztatu każda osob musi zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji zapewnia Warsztat Warszawski.
 • Kuchnia jest wyłączona z użytkowania. Nie ma możliwości przygotowania napojów i skorzytania z naczyń!
 • Kącik dziecięcy jest wyłączyny z użytkowania!
 • Biblioteczka jest czasowo wyłączona. Można brać ulotki i broszury.
 • OGRANICZENIA W JEDNOCZESNYM KORZYSTANIU Z PRZESTRZENI:
 • sala nr 1 - 1 osoba
 • sala nr 2 - 1 osoba
 • sala nr 3 - 2 osoby
 • piętro - 6 osób
 • piętro obok schodów - 2 osoby
 • parter (część główna) - 6 osób
 • parter (przy dużym stole w głębi) - 2 osoby
 • brak możliwości korzystania z miejsca przy Info Punkcie
 • Wejście tylko na wcześniejszą rezerwację!
 • Osoby chcące korzystać z tablic lub flipchartów muszą posiadać własne przybory do pisania

Zobacz Aneks do Regulaminy Warsztatu Warszawskiego wprowadzony w związku z COVID-19