ŻEBY BYŁO BEZPIECZNIEJ!

Ponieważ mamy trudny czas epidemii, dla wspólnego bezpieczeństwa, prosimy o stosowanie się do nowych zasad:

Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Każda osoba przebywająca na terenie Warsztatu Warszawskiego jest zobowiązana do noszenia maseczki lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos.

Obowiązek dezynfekcji rąk

Każda osoba wchodząc do Warsztatu Warszawskiego jest zobowiązana do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu do Warsztatu.

Ograniczenia liczby osób

Na czas epidemii wprowadzamy limity osób, które mogą jednocześnie przybywać w poszczególnych pomieszczeniach. Łącznie na raz może przebywać do 40 osób.