Zapraszamy na webinar organizacji partnerskiej Warsztatu Warszawskiego – Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Sieć Obywatelska ma członkinie i członków rozsianych po całej Polsce.

Dzięki temu możemy poznać dobre praktyki włączania się w życie społeczności lokalnej z różnych miejsc. 

Od maja do listopada Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew prowadziło monitoring decyzji wniosków i decyzji o wycinkę z 2019 r. wydanych dla Bydgoszczy.

Projekt był finansowany z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Dzięki dostępowi do informacji publicznej i informacji o środowisku udało się pozyskać wiele cennych danych.

W ramach webinarium będzie można się dowiedzieć: o jakie dane wnioskowaliśmy, jakie dane uzyskaliśmy i jak je można wykorzystać, jakie były trudności, jak urzędy współpracowały i pokazać mapę, która pozwala się mieszkańcom dowiedzieć, gdzie wycięto i posadzono drzewa, a gdzie planowane są wycinki. 

Spotkanie będzie transmitowane na facebooku: Warsztatu Warszawskiego https://www.facebook.com/warsztatwarszawa, FISE https://www.facebook.com/fundacjafisei Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska

*piątek 11 grudnia o godz. 13:30 Szczegóły w wydarzeniu: https://fb.me/e/cK5ZUfwJF