Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.Warszawy zaprasza serdecznie na konsultacje dotyczące nowej edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie. Konsultowane będą projekty miękkie dotyczące tematyki kulturalnej, społecznej, sportowej, rekreacyjnej i zdrowotnej. Dyżur konsultacyjny odbędzie się w czwartek 9 stycznia 2020 r. od 17:00 do 19:30.

Podczas dyżuru każdy mieszkaniec będzie mógł skonsultować swój projekt ogólnomiejski do budżetu obywatelskiego z pracownikami urzędu miasta w zakresie projektów miękkich, tzn. społecznych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i zdrowotnych.
Spotkanie jest otwarte. Zapraszamy!


data: 9.01.2020 r.
godziny: 17:00-19:30 

 www.facebook.com/events/2451390341789868/