Od 5 marca 2020 roku Partnerem Warsztatu Warszawskiego jest Fundacja Szkoła Liderów.

Szkoła Liderów powstała latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego. W lutym 1997 roku przekształciła się w Stowarzyszenie Szkoła Liderów, a następnie w Fundację Szkoła Liderów. Misją fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój jego liderów.
Szkoła Liderów w trakcie ponad 25 lat swojego funkcjonowania przeprowadziła programy rozwojowe, w tym szkolenia, dla ponad 4 000 liderów z całej Polski i Europy Wschodniej. Regularnie prowadzimy też szkolenia i programy rozwojowe dla instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych.

W ramach partnerstwa Szkoła Liderów zorganizuje w maju otwarte spotkanie dla osób związanych z wolontariatem opiekuńczo-leczniczym na temat radzenia sobie z wypaleniem, w październiku targi wolontariatu opiekuńczo-leczniczego.

Szkoła Liderów jest 12 partnerem Warsztatu Warszawskiego. Więcej o partnerstwie tutaj: www.warsztatwarszawski.waw.pl/partnerzy/

Poznaj Fundację Szkoła Liderów: