Pl. Konstytucji 4, Poniedziałek-piątek: 10:00-20:00, Weekendy: 10:00-15:00

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku 10:00 – 20:00
Od soboty do niedzieli 10:00 – 15:00

Godziny rezerwacji przestrzeni na wydarzenia:

Od poniedziałku do piątku 10:00 – 19:30
Od soboty do niedzieli 10:00 – 14:30

Uwaga:

Korzystamy z dwóch kalendarzy: kalendarza rezerwacji salek i kalendarza rezerwacji dużych przestrzeni.

W pierwszym

kalendarzu...

znajdziesz rezerwacje dużych przestrzeni, które można rezerwować z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
Rezerwacje na duże przestrzenie przyjmowane są tylko przez formularz rezerwacyjny lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie.

UWAGA!

W okresie przejściowym - zmiany w procedurze dokonywania rezerwacji - publikujemy także poprzedni kalendarz rezerwacji przestrzeni i sal w Warsztacie Warszawskim.

W drugim

kalendarzu...

znajdziesz wydarzenia z trzech sal, które można rezerwować z dwutygodniowym wyprzedzeniem na minimum 30 minut i maksimum 5h dziennie i 12 h tygodniowo na osobę / grupę nieformalną / organizację.
Rezerwacje na duże sale przyjmowane są tylko przez formularz rezerwacyjny lub telefonicznie: 22 622 01 91.

Wystawy

w dużej sali na pierwszym piętrze oprócz wydarzeń można zorganizować wystawę. Rezerwacje na wystawy przyjmujemy na najbliższe pół roku od daty przesłania formularza zgłoszeniowego. Preferowany czas trwania wystawy to 2 tygodnie. Przestrzeń jest jednocześnie salą użytkową, dlatego jedna ze ścian jest zarezerwowana jako ekran dla rzutnika.

Obecna wystawa

 

Wystawa RELACJE