Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku 10:00 – 20:00
Od soboty do niedzieli 10:00 – 15:00

Godziny rezerwacji przestrzeni na wydarzenia:

Od poniedziałku do piątku 10:00 – 19:30
Od soboty do niedzieli 10:00 – 14:30

Uwaga:

Korzystamy z dwóch kalendarzy: kalendarza rezerwacji salek i kalendarza rezerwacji dużych przestrzeni.

W pierwszym

kalendarzu...

znajdziesz rezerwacje dużych przestrzeni, które można rezerwować z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
Rezerwacje na duże przestrzenie przyjmowane są tylko przez formularz rezerwacyjny lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie.

W drugim

kalendarzu...

znajdziesz wydarzenia z trzech sal, które można rezerwować z dwutygodniowym wyprzedzeniem na minimum 30 minut i maksimum 5h dziennie i 12 h tygodniowo na osobę / grupę nieformalną / organizację.
Rezerwacje na duże sale przyjmowane są tylko przez formularz rezerwacyjny lub telefonicznie: +48 790 429 999.

Wystawy

w dużej sali na pierwszym piętrze oprócz wydarzeń można zorganizować wystawę. Rezerwacje na wystawy przyjmujemy na najbliższe pół roku od daty przesłania formularza zgłoszeniowego. Preferowany czas trwania wystawy to 2 tygodnie. Przestrzeń jest jednocześnie salą użytkową, dlatego jedna ze ścian jest zarezerwowana jako ekran dla rzutnika.