O tym, jak Sieć Obywatelska Watchdog Polska pytała publiczne instytucje o walkę z COVID – 19 i czego się (nie)dowiedziała. 

środa o 17:30 Online w Facebook Live 

Zapraszamy na webinar organizacji partnerskiej Warsztatu Warszawskiego – Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.Od początku pandemii władze dosyć regularnie informują opinię publiczną, jak skutecznie walczą z pandemią, jak świetnie jesteśmy przygotowani na odparcie wirusa i jak bardzo przewidujący byliśmy, zaczynając przygotowania na długo przed pojawieniem się pierwszego chorego w Polsce. Postanowiliśmy to sprawdzić, pytając o dokumenty i informacje na potwierdzenie tych tez.

Tym razem władza nie była tak skora do dzielenia się danymi. Chyba oczekuje, że będziemy wierzyć na słowo…Szymon Dubiel, ekspert prawny Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, opowie o wnioskach o informację, jakie organizacja wysyła od początku marca do różnych instytucji zajmujących się walką z pandemią.

Serdeczne zapraszamy!

Spotkanie będzie transmitowane na facebooku Warsztatu Warszawskiego, FISE i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.  

Szczegóły w wydarzeniu: https://fb.me/e/1ntrTLshE