Organizacje partnerskie

Warsztatu Warszawskiego

Organizacje partnerskie współtworzą w Warsztacie Warszawskim ofertę bezpłatnych wydarzeń otwartych dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy. 

Warsztat Warszawski posiada obecnie 12 organizacji partnerskich.

Nasze organizacje partnerskie:

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmienia polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Fundacja FRS jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie wiedzy i narzędzi w zakresie integracji społecznej i równego traktowania, oraz wzmacnianie pozycji migrantów, migrantek i społeczności migranckich.

Fundacja Rodzić po Ludzku

Fundacja Rodzić po Ludzku jest organizacją pozarządową pożytku publicznego działającą na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Jej celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób. Misją Fundacji jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw.

Fundacja Ukraińskie Centrum Informacyjne

Fundacja Ukraińskie Centrum Informacyjne powstała w 2015 roku i aktywnie działa na rzecz promocji kultury ukraińskiej w Polsce. Tworzy własne projekty, organizujemy warsztaty, festiwale, spotkania artystyczne, wernisaży wystaw, koncerty itd. – wszystko żeby pokazać nowoczesną sztukę ukraińską. FUCI zbliża Polakom wiedzę o Ukrainie

Głosy Przeciw Przemocy

Głosy Przeciw Przemocy są stowarzyszeniem, grupą mężczyzn sprzeciwiających się przemocy wobec kobiet i przemocy wobec mniejszości oraz stereotypom, przywilejom, hierarchii i władzy, które są przyczyną tej przemocy. Prowadzi stronę na facebooku oraz akcje spontaniczne zwracające uwagę na problem przemocy.

Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza

Fundacja Academia Iuris została powołana w 2002 roku. Jej podstawowy cel to niesienie pomocy najuboższym poprzez organizowanie punktów bezpłatnej pomocy prawnej oraz propagowanie etycznych zasad wykonywania zawodu prawnika. Prowadzi 23 punkty pomocy prawnej.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Od 2003 roku Sieć Obywatelska stoi na straży prawa do informacji. Postrzega je nie tylko jako warunek dobrego państwa, ale przede wszystkim jako jedno z praw człowieka, które chroni ludzką godność, daje wolność wyrażania opinii i bezpieczeństwo przed nadużyciami władzy. Wzmacnia w obywatelach poczucie, że mają prawo dowiadywać się, jak funkcjonuje władza i instytucje publiczne.

Fundacja Feminoteka

Fundacja Feminoteka działa na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego. Prowadzi szkolenia, warsztaty, organizuje spotkania, promocje książek, dyskusje i wydaje książki. Kultywuje tradycje polskich emancypantek, uczy oraz przypomina o historii kobiet. Swoje projekty realizuje zarówno w mieście, jak i na wsi, w szkole i w pracy.

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Stowarzyszenie od 2010 roku rozwija w praktyce i teorii ideę pedagogiki teatru. Realizuje autorskie projekty artystyczno-społeczne, współpracuje z instytucjami kultury i organizacjami w całej Polsce. Pokazuje, że teatr może być miejscem poznawania i komentowania współczesnego świata, okazją do wspólnego działania różnych osób i grup, do refleksji i eksperymentu.

Stowarzyszenie My Rodzice

Stowarzyszenie My Rodzice tworzy grupa ludzi, która ma za sobą coming outy swoich dzieci i innych członków rodziny, przyjaciół. To wszystko składa się na całkiem spory zbiór różnych historii, z których płynie jedna, solidarnościowa idea, że rodzina jest najważniejszym środowiskiem dającym siłę i poczucie wartości.

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym powstało w roku 1991. Działa na terenie całej Polski i jako jedyne w kraju specjalizuje się we wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Służy ramieniem zarówno dorosłym i młodzieży, jak również rodzicom dzieci głuchoniewidomych.

Fundacja Szkoła Liderów

Misją fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój jego liderów. Szkoła Liderów w trakcie ponad 25 lat swojego funkcjonowania przeprowadziła programy rozwojowe, w tym szkolenia, dla ponad 4 000 liderów z całej Polski i Europy Wschodniej. Regularnie prowadzimy też szkolenia i programy rozwojowe dla instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych.

Zostań partnerem Warsztatu!

Napisz do nas na info@warsztatwarszawski.waw.pl