Pl. Konstytucji 4, Poniedziałek-piątek: 10:00-20:00, Weekendy: 10:00-15:00

Potrzebujsz

miejsca na wystawę?

Warsztat Warszawski oferuje przestrzeń na wystawy prac artystycznych: obrazów, grafik, fotografii, plakatów. Jeśli chcesz umieścić u nas swoją wystawę czasową – wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYSTAWY CZASOWEJ W WARSZTACIE WARSZAWSKIM:

Tu możesz załączyć pliki jpg, png lub pdf do 2 MB każdy. Te pliki wykorzystamy w informacji o wystawie, którą zamieścimy - jeśli wystawa w Warsztacie dojdzie do skutku - na naszej stronie internetowej.

Regulamin znajduje się tutaj: www.warsztatwarszawski.waw.pl/regulamin/

* - pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rezerwacyjnym jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rezerwacji przestrzeni Warsztatu Warszawskiego na zasadach wskazanych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), którym jest realizacja działań statutowych FISE w tym realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, a także konieczność dokumentowania i rozliczenia tych zadań. Masz prawo żądać od FISE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów FISE. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się w Regulaminie Warsztatu Warszawskiego.