Spotkanie 1 

22 lipca 2021 | 18:00 


Partnerstwa i koalicje lokalne – czy warto łączyć siły? Dobra praktyka: Przepis na MuranówGoście:
Marek Ślusarz – Fundacja Jeden Muranów
Ewa Jagiełło – Międzypokoleniowa Klubokawiarnia (Dom Kultury Śródmieście)
Rafał Kowalczyk – inicjatywa “SOS dla podwórek na Muranowie”

Prowadzący:
Martyna Cziszewska-Klejnowska i Franciszek Płóciennik

Na pierwszym spotkaniu z cyklu chcemy wspólnie zastanowić się nad zaletami partnerstw i koalicji lokalnych. Wraz z zaproszonymi gośćmi współtworzącymi partnerstwo Przepis na Muranów wymienimy się doświadczeniami i sprawdzimy, jakie wyzwania stoją przed tymi, którzy myślą o założeniu bądź dołączeniu do istniejącego zgrupowania. Będzie to dla nas dobry punkt wyjścia do kolejnych rozważań nad lokalnymi sojuszami i sieciowaniem aktywnych sąsiadów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są partnerstwa lokalne, jak i po co je zakładać, jakie koalicje działają w Warszawie i czy można do nich dołączyć – zapraszamy Cię na spotkanie w czwartek 22 lipca o godzinie 18:00, do Warsztatu Warszawskiego przy Placu Konstytucji 4. 


UWAGA!Wydarzenie jest bezpłatne, jednak ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną, a co za tym idzie obowiązującym limitem miejsc na spotkaniu, prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w wydarzeniu wypełniając formularz: https://forms.gle/ukS5Q6sm2UKbQZBu6
lub pisząc do nas na adres:
warsztat@grupawdzialaniu.pl


Cykl spotkań sieciujących to odpowiedź na brak skutecznej platformy komunikacji i łączenia organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i aktywnych mieszkańców Warszawy. Chcąc promować współpracę i zachęcić do budowania partnerstw i tworzenia wspólnych jakościowych projektów, chcemy realizować regularne spotkania, skupione wokół wspólnych dla kilku podmiotów tematu, aby pomóc Wam, mieszkańcy, w poznaniu się, integracji i współdziałaniu.Podejmiemy między innymi takie tematy jak zieleń w mieście, ekologia, seniorzy, praca z młodzieżą, partnerstwa lokalne i wiele innych w zależności od Waszych potrzeb i głosów. Mamy nadzieję na wymianę doświadczeń, pomysłów i problemów, jakie spotykamy w drodze do realizacji projektów wokół zaproponowanych tematów.


Kiedy i gdzie? czwartki co dwa tygodnie:
22 lipca, 5 i 19 sierpnia, 2, 16 i 30 września, 14 i 28 października, 11 i 25 listopada 
godz. 18:00 – 19:30 
Warsztat Warszawski przy Placu Konstytucji 4, sala na parterze


Czy te spotkania są dla Ciebie? Jeśli tak, jak my, czujesz potrzebę spotkania się z innymi warszawskimi działaczami, chcesz się zainspirować, sprawdzić kto jeszcze myśli i działa podobnie, jeśli chodzi Ci po głowie dołączenie do większej grupy chętnych i aktywnych mieszkańców – to tak! Te spotkania są dla Ciebie! 


Po co powstał ten cykl?Warszawa jest na tyle dużym miastem, że wiele inicjatyw się mija, nie trafia do potencjalnych odbiorców, niełatwo jest podjąć i zrealizować skuteczną współpracę, brakuje też wiedzy i często możliwości by ją zorganizować. Warsztat Warszawski jest idealnym miejscem, które może pomóc zsieciować środowisko lokalne, inicjatywy oddolne i zacieśnić współpracę, powodując tym samym, że zamiast wielu małych podobnych działań powstanie więcej partnerstw, a lokalna współpraca przyniesie większe i lepsze jakościowo, długofalowe projekty. 


Co zyskasz dzięki spotkaniom? Wierzymy, że w grupie siła, a nasze wspólne doświadczenia i pomysły mogą stworzyć coś dobrego. Poprzez ten cykl chcemy Was zachęcić do wspólnego działania, burzy mózgów, stworzenia projektu, a później do jego wspólnej realizacji. Sprawdźmy, czy współpraca jest możliwa i czy warto ją podejmować! 


Spotkanie jest częścią cyklu “STOŁECZNE SOJUSZE – spotkania sieciujące aktywnych mieszkańców, organizacje i instytucje w Warszawie.”
Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.
Organizatorem wydarzenia oraz nowym administratorem Warsztatu Warszawskiego jest Fundacja kulturotwórcza “Grupa w Działaniu”.

Dane zapisywane w formularzu są zbierane na potrzeby prowadzenia zapisów na wydarzenie, oraz w celu komunikacji z uczestnikami wydarzeń w sprawach związanych tylko i wyłącznie z realizowanym cyklem spotkań.